Chào mừng bạn đến với trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đảm bảo rằng mọi thông tin được thu thập và sử dụng một cách cẩn thận và an toàn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web này.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, đăng ký tài khoản, điền vào mẫu đăng ký, thực hiện giao dịch hoặc tương tác với các tính năng khác trên trang web của chúng tôi. Các thông tin cá nhân có thể bao gồm:

  • Thông tin cá nhân cơ bản như tên, địa chỉ email, số điện thoại.
  • Thông tin đăng nhập, bao gồm tên người dùng và mật khẩu.
  • Thông tin thanh toán và tài chính, như thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán khác.
  • Thông tin về hoạt động trên trang web, như lịch sử duyệt web, các trang bạn truy cập và thời gian dành trên mỗi trang.

2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp, duy trì và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi. Các mục đích cụ thể bao gồm:

  • Xác nhận và quản lý tài khoản của bạn.
  • Xử lý thanh toán và giao dịch.
  • Cung cấp hỗ trợ và trả lời câu hỏi của bạn.
  • Tùy chỉnh trải nghiệm trên trang web và cá nhân hóa nội dung.
  • Gửi thông tin quảng cáo hoặc thông tin khuyến mãi có thể quan tâm đến bạn.

3. Bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để bảo vệ thông tin khỏi mất mát, truy cập trái phép, sửa đổi hoặc phá hủy. Chúng tôi duy trì một môi trường an toàn để lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

4. Chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ các bên liên quan đến việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Các bên này phải cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật tương tự như chúng tôi.

5. Cookie và Công nghệ theo dõi

Trang web của chúng tôi có thể sử dụng cookie và công nghệ theo dõi để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web. Các cookie có thể được sử dụng để cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa, phân tích dữ liệu và quảng cáo. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách cookie của chúng tôi.

6. Quyền lợi và lựa chọn của bạn

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có thể từ chối cookie thông qua cài đặt trình duyệt của mình. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng trang web của bạn.

7. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này từ thời gian này sang thời gian khác. Bất kỳ thay đổi nào sẽ được đăng lên trang web của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi sau khi có sự thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản được cập nhật.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: contact@sbmedia.com.vn

Điều quan trọng là tuân thủ các quy định pháp luật và cung cấp thông tin rõ ràng, chi tiết, và dễ hiểu để người dùng có thể tin tưởng và hiểu rõ về cách thông tin cá nhân của họ được quản lý.