Hướng dẫn Xóa, gỡ bỏ SafeFinder & Search.SafeFinder.com trên trình duyệt

SafeFinder là một loại phần mềm độc hại xâm nhập vào các trình duyệt web (bao gồm Internet Explorer, Google Chrome và Mozilla Firefox) thông qua việc cài đặt phần mềm miễn phí. Khi phần mềm độc hại này được cài đặt, nó sẽ thay đổi trang chủ và công cụ tìm kiếm của trình duyệt web của bạn thành http://search.safefinder.com .

Trình duyệt này thường được phân phối thông qua các phần mềm tải xuống gian lận và các tệp tải xuống giả mạo. Sau khi xâm nhập thành công, ứng dụng SafeFinder có thể thay đổi cài đặt trình duyệt Internet của người dùng một cách không mong muốn bằng cách thiết lập trang chủ và công cụ tìm kiếm mặc định để sử dụng trang search.safefinder.com.

Cách loại bỏ virus Search.safefinder.com

Các cài đặt trình duyệt này cũng thay đổi phần mềm quảng cáo để theo dõi hoạt động duyệt web của người dùng bằng cách ghi lại các địa chỉ IP, các trang web đã truy cập và thông tin khác. Theo dõi này có thể gây ra vấn đề về quyền riêng tư và nguy cơ trộm danh tính. Search.SafeFinder.com không phải là một loại virus hoặc phần mềm độc hại, tuy nhiên, đó là một phần mềm quảng cáo đã thay đổi cài đặt trình duyệt, và do đó, bạn nên loại bỏ nó khỏi trình duyệt Internet của bạn.

Gỡ cài đặt ứng dụng SafeFinder bằng Control Panel.

Người dùng Windows 7:

Truy cập các chương trình và tính năng (gỡ cài đặt) trong Windows 7

Nhấp vào Start (Biểu trưng Windows ở góc dưới cùng bên trái của màn hình), chọn Control Panel . Định vị Programs và nhấp vào Uninstall a program .

Người dùng Windows XP:

Truy cập Thêm hoặc Loại bỏ Chương trình trong Windows XP

Nhấp vào Start , chọn Settings và nhấp vào Control Panel . Xác định vị trí và nhấp vào Add or Remove Programs .

Người dùng Windows 10 và Windows 8:

Truy cập các chương trình và tính năng (gỡ cài đặt) trong Windows 8

Nhấn chuột phải vào góc dưới bên trái của màn hình, trong Quick Access Menu chọn Control Panel . Trong cửa sổ mở ra, chọn Programs and Features .

Người dùng Mac OSX:

Gỡ cài đặt ứng dụng trong OSX (Mac)

Nhấp  Finder , trong màn hình đã mở, chọn Applications . Kéo ứng dụng từ thư mục Applications vào Trash(nằm trong Dock của bạn), sau đó nhấp chuột phải vào biểu tượng Thùng rác và chọn Empty Trash .

gỡ cài đặt trình xâm nhập trình duyệt safefinder.com qua Bảng điều khiển

Trong cửa sổ chương trình gỡ bỏ cài đặt: tìm SafeFinder” ( Protectium“), “Utatity” hoặc eShield Browser Security chọn mục này và nhấp vào ” Uninstall ” hoặc ” Remove “.

Sau khi gỡ cài đặt chương trình có thể không mong muốn (làm cho trình duyệt chuyển hướng tới trang search.safefinder.com). Mở và cài đạt lại các trình duyệt của bạn bị SafeFinder & Search.SafeFinder.com tấn công.

Xóa tiện ích độc hại SafeFinder khỏi Internet Explorer:

Xóa tiện ích mở rộng Internet Explorer có liên quan đến search.safefinder.com

Nhấp vào biểu tượng “bánh răng” Biểu tượng tùy chọn Internet Explorer(ở góc trên cùng bên phải của Internet Explorer), chọn “Manage Add-ons“. Tìm ” SafeFinder ” và ” SafeFinderEngine “, chọn các mục này và nhấp vào “Remove“.

Xóa safefinder.com khỏi lối tắt của Internet Explorer Bước 1

Chiếm lĩnh trình duyệt này thay đổi trường “Target” của lối tắt Internet Explorer. Để khắc phục sự cố này, hãy tìm lối tắt trên Desktop của bạn và nhấp vào nút chuột phải trên nó. Trong trình đơn mở ra, chọn “Properties“. Trong cửa sổ mở ra, xác định vị trí Target và loại bỏ tất cả các văn bản, được nhập sau “C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe“.

Xóa safefinder.com khỏi lối tắt của Internet Explorer Bước 2

Thay đổi trang chủ của Internet Explorer:

Loại bỏ search.safefinder.com khỏi trang chủ Internet Explorer

Nhấp vào biểu tượng “bánh răng” Biểu tượng tùy chọn Internet Explorerở góc trên bên phải của Internet Explorer, chọn “Internet Options“, trong cửa sổ mở ra, xóa hxxp://search.safefinder.com và nhập tên miền ưa thích của bạn, sẽ mở mỗi lần bạn khởi động Internet Explorer. Bạn cũng có thể nhập about: blank để mở một trang trống khi bạn khởi động Internet Explorer.

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn:

Loại bỏ search.safefinder.com khỏi công cụ tìm kiếm mặc định của Internet Explorer

Nhấp vào biểu tượng “bánh răng” Biểu tượng tùy chọn Internet Explorer(ở góc trên cùng bên phải của Internet Explorer), chọn “Manage Add-ons“. Trong cửa sổ mở ra, hãy chọn “Search Providers“, đặt “Google“, “Bing” hoặc bất kỳ công cụ tìm kiếm ưa thích nào làm mặc định của bạn và sau đó xóa ” Web Search ” (hxxp://search.safefinder.com).

Phương pháp tùy chọn:

Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề với việc xoá trình duyệt hacker của trình duyệt.safefinder.com, hãy đặt lại cài đặt Internet Explorer thành mặc định.

Người dùng Windows XP: Nhấp vào Start , bấm Run, trong cửa sổ mở ra gõ inetcpl.cpl Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào tab Advanced , sau đó nhấp vào Reset .

Đặt lại cài đặt Internet Explorer vào mặc định trên Windows XP

Người dùng Windows Vista và Windows 7: Nhấp vào biểu tượng Windows, trong hộp tìm kiếm bắt đầu gõ inetcpl.cpl và nhấp Enter. Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào tab Advanced  , sau đó nhấp vào Reset .

Đặt lại cài đặt Internet Explorer vào mặc định trên Windows 7

Người dùng Windows 8: Mở Internet Explorer và nhấp vào biểu tượng bánh răng . Chọn Internet Options .

Cài đặt lại Internet Explorer mặc định trong Windows 8 - truy cập

Trong cửa sổ mở ra, chọn tab Advanced  .

Đặt lại cài đặt Internet Explorer thành mặc định trên Windows 8 - Tùy chọn Internet tab nâng cao

Nhấp vào nút Reset .

Đặt lại cài đặt Internet Explorer thành mặc định trên Windows 8 - nhấp vào nút Đặt lại trên tab Tùy chọn Internet nâng cao

Xác nhận rằng bạn muốn đặt lại cài đặt Internet Explorer thành mặc định bằng cách nhấp vào nút Reset .

Đặt lại cài đặt Internet Explorer thành mặc định trên Windows 8 - xác nhận cài đặt lại thành mặc định bằng cách nhấp vào nút đặt lại

Xóa tiện ích độc hại SafeFinder & Search.SafeFinder.com khỏi Google Chrome:

Xóa tiện ích mở rộng Google Chrome của search.safefinder.com

Nhấp vào biểu tượng trình đơn Chrome (ở góc trên cùng bên phải của Google Chrome), chọn “Công cụ khác” và nhấp vào “Tiện ích mở rộng“. Tìm ” SafeFinder “, chọn mục này và nhấp vào biểu tượng thùng rác.

Khắc phục mục tiêu tắt của Google Chrome:

Xóa safefinder.com khỏi phím tắt Google Chrome mục tiêu 1

Để khắc phục sự cố này, hãy tìm biểu tượng Google Chrome của bạn và nhấp vào nút chuột phải trên nó. Trong trình đơn mở ra, chọn “Properties“. Trong cửa sổ mở ra, tìm trường Target và loại bỏ tất cả văn bản, được nhập sau “C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe

Xóa safefinder.com khỏi phím tắt Google Chrome mục tiêu ở bước 2

Thay đổi trang chủ của Chrome:

Loại bỏ search.safefinder.com khỏi trang chủ Google Chrome

Nhấp vào biểu tượng trình đơn Chrome Biểu tượng tùy chọn Google Chrome(ở góc trên cùng bên phải của Google Chrome) chọn “Settings“. Trong phần “On startup“, nhấp vào “set pages“, di chuột qua hxxp: //search.safefinder.com và nhấp vào biểu tượng x. Bây giờ, bạn có thể thêm trang web ưa thích làm trang chủ của mình.

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn:

Loại bỏ search.safefinder.com khỏi công cụ tìm kiếm mặc định của Google Chrome

Để thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn trong Google Chrome: Nhấp vào biểu tượng trình đơn Chrome Biểu tượng tùy chọn Google Chrome(ở góc trên bên phải của Google Chrome) chọn “Cài đặt“, trong phần “Tìm kiếm” nhấp vào “Quản lý Công cụ Tìm kiếm …”, xóa ” SafeFinder ” và thêm hoặc chọn miền ưa thích của bạn.

Phương pháp tùy chọn:

Nếu bạn tiếp tục gặp vấn đề với việc tước đi kẻ bắt nạt trình duyệt.safefinder.com, hãy đặt lại cài đặt trình duyệt Google Chrome của bạn. Nhấp vào biểu tượng trình đơn Chrome   (ở góc trên cùng bên phải của Google Chrome) và chọn Cài đặt . Cuộn xuống cuối màn hình. Nhấp vào liên kết Nâng cao ….

Cài đặt Google Chrome đã đặt lại bước 1

Sau khi cuộn xuống cuối màn hình, hãy nhấp vào nút Đặt lại (Khôi phục cài đặt sang mặc định ban đầu) .

Cài đặt Google Chrome đặt lại bước 2

Trong cửa sổ mở ra, hãy xác nhận rằng bạn muốn đặt lại cài đặt Google Chrome thành mặc định bằng cách nhấp vào nút Reset .

Cài đặt Google Chrome đặt lại bước 3

Xóa các plugin độc hại SafeFinder & Search.SafeFinder.com khỏi Mozilla Firefox:

Loại bỏ các liên kết Mozilla Firefox có liên quan đến search.safefinder.com

Nhấp vào trình đơn Firefox biểu tượng trình đơn firefox(ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ chính), chọn “Add-ons“. Nhấp vào “Extensions” và xóa ” SafeFinder “.

Khắc phục mục tiêu tắt của Mozilla Firefox:

Xóa safefinder.com khỏi shortcut Mozilla Firefox mục tiêu 1

Chiếm lĩnh trình duyệt này thay đổi trường “Target” của phím tắt của Mozilla Firefox. Để khắc phục sự cố này, hãy tìm lối tắt trên Desktop của bạn và nhấp vào nút chuột phải trên nó. Trong trình đơn mở ra, chọn “Properties“. Trong cửa sổ mở ra, xác định vị trí trường Target và loại bỏ tất cả các văn bản, được nhập sau khi “C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe”

Loại bỏ safefinder.com khỏi shortcut Mozilla Firefox mục tiêu 2

Thay đổi trang chủ của bạn:

Loại bỏ search.safefinder.com khỏi trang chủ Mozilla Firefox

Để đặt lại trang chủ của bạn, hãy nhấp vào “Firefox“, sau đó chọn “Options“, trong cửa sổ mở, loại bỏ hxxp://search.safefinder.com và nhập tên miền ưa thích của bạn, sẽ mở mỗi khi bạn khởi động Mozilla Firefox.

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định:

Xóa search.safefinder.com khỏi công cụ tìm kiếm mặc định của Mozilla Firefox

Trong thanh địa chỉ URL, gõ about: config và nhấn Enter.

Nhấp vào “I’ll be careful, I promise!“.

Trong bộ lọc tìm kiếm ở trên cùng, gõ: ” search.safefinder.com ”

Nhấp chuột phải vào các sở thích đã tìm thấy và chọn “Reset” để khôi phục các giá trị mặc định.

Phương pháp tùy chọn:

Người dùng máy tính có vấn đề với trình gỡ bỏ trình duyệt hijacker search.safefinder.com có ​​thể đặt lại cài đặt Mozilla Firefox của họ.

Mở Mozilla Firefox, ở góc trên cùng bên phải của cửa sổ chính, nhấp vào Firefox menu , biểu tượng trình đơn firefoxtrong menu đã mở, nhấp vào Help.

Truy cập cài đặt (Đặt lại Firefox để cài đặt mặc định bước 1)

Chọn Troubleshooting Information .

Truy cập thông tin gỡ rối (Đặt lại Firefox để cài đặt mặc định bước 2)

Trong cửa sổ mở ra, nhấp vào nút Refresh Firefox .

Nhấp vào nút Làm mới Firefox (Đặt lại Firefox để cài đặt mặc định bước 3)

Trong cửa sổ mở ra, xác nhận rằng bạn muốn đặt lại cài đặt Mozilla Firefox thành mặc định bằng cách nhấn vào nút Refresh Firefox .

Xác nhận bạn muốn đặt lại cài đặt Firefox thành mặc định (Đặt lại Firefox để cài đặt mặc định bước 4)

Loại bỏ các phần mở rộng độc hại khỏi Safari:

Loại bỏ các trình không tặc của trình duyệt khỏi safari bước 1 - truy cập sở thích

Đảm bảo trình duyệt Safari của bạn đang hoạt động và nhấp vào menu Safari , sau đó chọn Preferences …

loại bỏ trình duyệt hijacker từ safari bước 2 - gỡ bỏ các phần mở rộng

Trong cửa sổ tùy chọn, hãy chọn tab Extensions . Tìm bất kỳ tiện ích đáng ngờ nào gần đây đã được cài đặt và uninstall  chúng.

Loại bỏ các trình không tặc trình duyệt khỏi safari bước 3 - thay đổi trang chủ

Trong cửa sổ tùy chọn, chọn tab General và đảm bảo rằng trang chủ của bạn được đặt thành một URL ưa thích, nếu nó bị thay đổi bởi một kẻ bắt nạt trình duyệt – thay đổi nó.

loại bỏ trình duyệt hijackers từ safari bước 4 - thay đổi công cụ tìm kiếm Internet mặc định

Trong cửa sổ tùy chọn, chọn tab Search và đảm bảo rằng công cụ tìm kiếm Internet ưa thích của bạn đã được chọn.

Phương pháp tùy chọn:

Đảm bảo trình duyệt Safari của bạn đang hoạt động và nhấp vào trình đơn Safari . Từ trình đơn thả xuống, chọn Clear History and Website Data…

đặt lại safari bước 1

Trong cửa sổ đã mở, chọn all history và nhấp vào nút Clear History .

đặt lại safari bước 2

Loại bỏ các tiện ích độc hại từ Microsoft Edge:

Loại bỏ trình duyệt không tặc từ Microsoft Edge bước 1

Nhấp vào biểu tượng ba chấm ngang cạnh thêm biểu tượng(ở góc trên bên phải của Microsoft Edge), chọn “Extensions“. Tìm bất kỳ phần mở rộng đáng ngờ nào được cài đặt gần đây, nhấp chuột phải vào các mục này và nhấp vào ” Uninstall “.

Loại bỏ trình điều khiển không tặc trình duyệt của Microsoft Edge bước 2

Thay đổi trang chủ của bạn:

Thay đổi trang chủ trong Microsoft Edge

Nhấp vào biểu tượng ba chấm ngang cạnh thêm biểu tượng(ở góc trên bên phải của Microsoft Edge), chọn “Settings“, trong tab đã mở, nhấp vào liên kết ” + Add new page ” sau khi nhập URL ưa thích của bạn, xóa liên kết các trình không tặc trình duyệt bằng nhấp vào nút ” X ” bên cạnh URL được kết hợp.

Thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của bạn:

Thay đổi công cụ tìm kiếm Internet mặc định trong Microsoft Edge

Nhấp vào biểu tượng ba chấm ngang cạnh thêm biểu tượng(ở góc trên bên phải của Microsoft Edge), chọn “Settings“. Nhấp vào nút ” View advanced settings ” và chọn ” Change search engine “. Trong tab đã mở, chọn công cụ tìm kiếm Internet ưa thích của bạn và nhấp vào ” Set as default “.

Phương pháp tùy chọn:

Nhấp vào biểu tượng ba chấm ngang cạnh thêm biểu tượng(ở góc trên bên phải của Microsoft Edge) và chọn Settings .

Đặt lại cài đặt Microsoft Edge bước 1

Trong tab đã mở, hãy nhấp vào nút ” Choose what to clear “.

Đặt lại cài đặt Microsoft Edge Bước 2

Nhấp vào Show more và chọn tất cả mọi thứ, sau đó nhấp vào nút ” Clear “.

Đặt lại cài đặt Microsoft Edge Bước 3

Nếu cách này không được thực hiện, hãy thực hiện theo các hướng dẫn thay thế này để giải thích cách đặt lại trình duyệt Microsoft Edge.

Tìm hiểu thêm các Thủ thuật máy tính hay nhất!!!


IT Xanh cảm ơn đã đọc bài viết, mong các thông tin trên có thể giúp ích cho bạn – Kham khảo thêm nhiều thủ thuật hay và bổ ích cùng IT Xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *